Zmluvy za Centrum vzdelávania MPSVR SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
Trexima Bratislava, spol. s.r.o., Drobného 29, 844 07 Bratislava Zmluva o dielo 2 766 155 193 091 Centrum vzdelávania MPSVR SR, Pekná cesta 6, 830 04 Bratislava 09.07.2010
Trexima Bratislava, spol. s.r.o., Drobného 29, 844 07 Bratislava Zmluva o dielo 2 706 655 1 253 216 Centrum vzdelávania MPSVR SR, Pekná cesta 6, 830 04 Bratislava 01.04.2010
Globe production s.r.o., Koreničová 12, 811 03 Bratislava Zmluva o poskytovaní služieb a iných plnení uzatvorená v súlade s ustanoveniami § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, ustanoveniami § 40 a zákona č. 618/2003 Z. O autorských právach a právach súvisiacich s autorskými právami 609 160 435 533 Centrum vzdelávania MPSVR SR, Pekná cesta 6, 830 04 Bratislava 28.06.2010 31.10.2012
Hotel Tatra a.s., Nám. 1. mája č.5, Bratislava Zmluva o dielo 338 803 68 752 Centrum vzdelávania MPSVR SR, Pekná cesta 6, 830 04 Bratislava 19.04.2010 30.11.2011
1117/06/2006 GEOKART Združenie geodetov, Prešov Zmluva o dielo Hencovce 226 042 0 Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Bratislava, Dobrovičova 12 21.03.2006 30.11.2009
11/1998/1998 GS spol. s.r.o., Rimavská Sobota Zmluva o dielo Mlynica 122 717 0 Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Bratislava, Dobrovičova 12 25.09.1998 31.12.2006
11/2008/S/320/2008 Euroconsulting s. r. o. Zmluva o dielo - Analýza legislatívy pre poskytovanie platieb v rámci osi II PRV SR 2007 - 2013 a zlepšenie systému správneho konania týkajúceho sa uvedených platieb 78 409 0 Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2009 30.06.2009 -
13/1998/1998 GS spol. s.r.o., Rimavská Sobota Zmluva o dielo Hozelec 54 861 0 Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Bratislava, Dobrovičova 12 25.09.1998 31.12.2006
10/2008/S/320/2008 Obviam regio, o. z., Vendelínska 8, 949 01 Nitra Zmluva o poskytnutí služby - Zabezpečenie školenia externých hodnotiteľov pre opatrenie "Obnova a rozvoj obcí" 38 237 0 Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Bratislava, Dobrovičova 12 30.12.2008 31.03.2009 -
12/1998/1998 GS spol. s.r.o., Rimavská Sobota Zmluva o dielo Gánovce 37 709 0 Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Bratislava, Dobrovičova 12 25.09.1998 31.12.2006
CV/I/09/568 Tender Profit, s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava Mandátna zmluva uzavretá na základe § 566 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonnník v znení neskorších predpisov 34 808 0 Centrum vzdelávania MPSVR SR, Pekná cesta 6, 830 04 Bratislava 30.07.2010 30.12.2012
ASC s.r.o., Bratislavská 123, 911 05 Trenčín Zmluva o priebežnej obchodnej spolupráci uzavretá v zmysle ustanovenia § 269/2 Obchodného zákonníka 30 477 244 Centrum vzdelávania MPSVR SR, Pekná cesta 6, 830 04 Bratislava 15.11.2007
12/2010/S/320/2010 EuroKONZULT Slovakia n. o., Hraničná 2, Košice Zmluva o poskytnutí služby– Zabezpečenie podporných činností (príručka pre hodnotiteľov) pre externé hodnotenie projektov PRV SR 2007 - 2013 v rámci opatrenia 3.1 pre ostatné aktivite iné ako Obnoviteľné zdroje energie a vypracovanie hodnotiaceho hárku. 10 000 0 Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Bratislava, Dobrovičova 12 30.04.2010 15.05.2010 -
Národné centrum pre rovnosť príležitosti n.o., Laurinská 2, 811 01 Bratislava Zmluva o poskytnutí služby uzavretá v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 nasl. Zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 8 619 8 619 Centrum vzdelávania MPSVR SR, Pekná cesta 6, 830 04 Bratislava 08.07.2010
13/2009-230-Z/2009 Agroinštitút Nitra, š.p., , Nitra Zmluva o dielo 5 600 0 Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Bratislava, Dobrovičova 12 03.02.2009 31.03.2009
Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina Zmluva o nájme nebytových priestorov 5 400 2 700 Centrum vzdelávania MPSVR SR, Pekná cesta 6, 830 04 Bratislava 01.05.2010 09.10.2012
3/2010 Miroslav Gieci KG-Kans,Sládkovičova 534/48, 955 01 Topolčany Kúpna zmluva č.3/2010 4 693 4 692 Centrum vzdelávania MPSVR SR, Pekná cesta 6, 830 04 Bratislava 14.06.2010
13098/2008/2008 Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., Piešťany Vykonanie dohľadu nad subjektom s certifikovaným systémom 3 160 0 Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Bratislava, Dobrovičova 12 25.07.2008 09.11.2008
Národné centrum pre rovnosť príležitosti n.o., Laurinská 2, 811 01 Bratislava Zmluva o poskytnutí služby uzavretá v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 nasl. Zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 1 081 1 081 Centrum vzdelávania MPSVR SR, Pekná cesta 6, 830 04 Bratislava 08.07.2010
Spolok architektov Slovenska, Panska 15, 811 01 Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov 480 2 880 Centrum vzdelávania MPSVR SR, Pekná cesta 6, 830 04 Bratislava 01.07.2010 09.10.2012