Zmluva č. 10/2008/S/320/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:10/2008/S/320/2008
Dodávateľ:Obviam regio, o. z., Vendelínska 8, 949 01 Nitra
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí služby - Zabezpečenie školenia externých hodnotiteľov pre opatrenie "Obnova a rozvoj obcí"
Zmluvne dohodnutá čiastka:38 236,74
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:38 236,74
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Bratislava, Dobrovičova 12
Poznámka:-