Celkový zoznam zmlúv jednotlivých ministerstiev a verejných inštitúcií


Zmluvy sú zverejňované v súvislosti s uzneseniami vlády SR č. 491/2010 a 603/2010

Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv