Zmluva č. 12/2010/S/320/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:12/2010/S/320/2010
Dodávateľ:EuroKONZULT Slovakia n. o., Hraničná 2, Košice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí služby– Zabezpečenie podporných činností (príručka pre hodnotiteľov) pre externé hodnotenie projektov PRV SR 2007 - 2013 v rámci opatrenia 3.1 pre ostatné aktivite iné ako Obnoviteľné zdroje energie a vypracovanie hodnotiaceho hárku.
Zmluvne dohodnutá čiastka:10 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:10 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Bratislava, Dobrovičova 12
Poznámka:-