Zmluva č.

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:
Dodávateľ:Hotel Tatra a.s., Nám. 1. mája ÄŤ.5, Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:338 802,99
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:338 802,99
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:68 752,00
Rezort:Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Centrum vzdelávania MPSVR SR, Pekná cesta 6, 830 04 Bratislava

Prílohy