Zmluva č. 13/1998/1998

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:13/1998/1998
Dodávateľ:GS spol. s.r.o., Rimavská Sobota
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo Hozelec
Zmluvne dohodnutá čiastka:54 860,64
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:54 860,64
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy