Zmluva č. 3/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:3/2010
Dodávateľ:Miroslav Gieci KG-Kans,SládkoviÄŤova 534/48, 955 01 TopolÄŤany
Predmet zmluvy - názov zmluvy:KĂşpna zmluva ÄŤ.3/2010
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 692,70
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 692,70
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:4 692,00
Rezort:Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Centrum vzdelávania MPSVR SR, Pekná cesta 6, 830 04 Bratislava

Prílohy