Zmluva č. 1117/06/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1117/06/2006
Dodávateľ:GEOKART Združenie geodetov, Prešov
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo Hencovce
Zmluvne dohodnutá čiastka:226 042,05
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:226 042,05
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy