Zmluva č.

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:
Dodávateľ:Ĺ˝ilinskĂ˝ samosprávny kraj, KomenskĂ©ho 48, 011 09 Ĺ˝ilina
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o nájme nebytovĂ˝ch priestorov
Zmluvne dohodnutá čiastka:5 400,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:5 400,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:2 700,00
Rezort:Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Centrum vzdelávania MPSVR SR, Pekná cesta 6, 830 04 Bratislava

Prílohy