Zmluva č.

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:
Dodávateľ:Globe production s.r.o., KoreniÄŤová 12, 811 03 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytovanĂ­ sluĹľieb a inĂ˝ch plnenĂ­ uzatvorená v sĂşlade s ustanoveniami § 269 ods. 2 ObchodnĂ©ho zákonnĂ­ka, ustanoveniami § 40 a zákona ÄŤ. 618/2003 Z. O autorskĂ˝ch právach a právach sĂşvisiacich s autorskĂ˝mi právami
Zmluvne dohodnutá čiastka:609 159,81
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:609 159,81
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:435 532,86
Rezort:Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Centrum vzdelávania MPSVR SR, Pekná cesta 6, 830 04 Bratislava

Prílohy