Zmluva č.

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:
Dodávateľ:NárodnĂ© centrum pre rovnosĹĄ prĂ­leĹľitosti n.o., Laurinská 2, 811 01 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutĂ­ sluĹľby uzavretá v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 nasl. Zákona ÄŤ.513/1991 Zb. ObchodnĂ©ho zákonnĂ­ka v znenĂ­ neskorších predpisov
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 080,58
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 080,58
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:1 080,58
Rezort:Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Centrum vzdelávania MPSVR SR, Pekná cesta 6, 830 04 Bratislava

Prílohy