Zmluva č.

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:
Dodávateľ:ASC s.r.o., Bratislavská 123, 911 05 TrenÄŤĂ­n
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o priebeĹľnej obchodnej spolupráci uzavretá v zmysle ustanovenia § 269/2 ObchodnĂ©ho zákonnĂ­ka
Zmluvne dohodnutá čiastka:30 476,69
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:30 476,69
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:244,00
Rezort:Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Centrum vzdelávania MPSVR SR, Pekná cesta 6, 830 04 Bratislava

Prílohy