Zmluva č. 13/2009-230-Z/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:13/2009-230-Z/2009
Dodávateľ:Agroinštitút Nitra, š.p., , Nitra
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:5 600,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:5 600,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy