Zmluva č. 11/2008/S/320/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:11/2008/S/320/2008
Dodávateľ:Euroconsulting s. r. o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo - Analýza legislatívy pre poskytovanie platieb v rámci osi II PRV SR 2007 - 2013 a zlepšenie systému správneho konania týkajúceho sa uvedených platieb
Zmluvne dohodnutá čiastka:78 409,02
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:78 409,02
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Bratislava, Dobrovičova 12
Poznámka:-