Zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
247/2-2006/2006 AJA, s.r.o. Oprava žalúzií 3 032 0 KRPZ-PO 31.12.2006
AI-03/2008/znh/pS/MM AJG Consulting s.r.o., Zmluva o dielo 20 746 0 AI 08.12.2008 10.03.2009
4600000304 AJG European Consulting, s.r.o. Zmluva o poskytovaní poradenstva pri príprave programových dokumentov v rámci prípravy na čerpanie ŠF a KF v progarm. Období 2007-2013 38 513 0 MF SR 23.01.2007 23.06.2007
26/2007 AJG Europian Consulting s.r.o., Bratislava, Zámocká 36 Zmluva o poskytnutí služieb - Detailná analýza potrieb vzdelávania a odbornej prípravy, spracovanie osobnostného katalógu kompetencií zamestnancov ÚVSR a vypracovanie ich rozvojových plánov. 96 395 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 19.01.2007 UKONČENÁ ZMLUVA
10/53-191/09/2009 AJS Management Slovakia s.r.o Vzdelávanie PRINCE2 35 699 0 IVS 30.09.2009
04/2010-320-Z/2010 AJS Management Slovakia, s. r. o., Bratislava, Dobrovského 8 Preklad dokumentu „Simulácia uplatnenia kritérií navrhovaných EK pre zaradenie poľnohospodárskych pôd do Ostatných znevýhodnených oblastí na Slovensku 1 829 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 20.01.2010 15.02.2010
7/2008/S/320/2008 AJS Management Slovakia, s. r. o., Bratislava, Dobrovského 8 Preklad kritérií spôsobilosti a bodovacích kritérií jednotlivých opatrení Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 1 566 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 03.07.2008 31.08.2008
49/2008 akad. mal. Pavel Choma, Žilina Zmluva o poskytovaní služieb 0 0 SARIO, Bratislava 03.09.2008 31.10.2009
02/MSA/2009/2009 Akad. mal. Vojtech Mýtnik, Bratislava, Lenardova 4 Reštaurátorská obnova omietok v miestnosti č. 319 po napadnutí drevomorkou 1 547 0 Múzeum vo Sv. Antone, Svätý Anton 28.04.2009
03/MSA/2008/2008 Akad. mal. Vojtech Mýtnik, Bratislava, Lenardova 4 Reštaurátorské práce v severnom krídle 16 551 0 Múzeum vo Sv. Antone, Svätý Anton 30.11.2008
03/MúA/2006/2006 Akad. mal. Vojtech Mýtnik, Bratislava, Lenardova 4 Reštaurovanie výmaľby, fresky a štuky v severnom krídle kaštieľa vo sv. Antone 182 813 0 Múzeum vo Sv. Antone, Svätý Anton 31.12.2008
04/MúA/2007/2007 Akad. mal. Vojtech Mýtnik, Bratislava, Lenardova 4 Reštaurovanie tapety v miestnosti č.366 (olej na plátne) v severnom krídle kaštieľa vo Sv. Antone 27 967 0 Múzeum vo Sv. Antone, Svätý Anton 22.12.2008
05/MúA/2007/2007 Akad. mal. Vojtech Mýtnik, Bratislava, Lenardova 4 Reštaurovanie výmaľby v miestnosti č. 309 v kaštieli vo Sv. Antone 16 480 0 Múzeum vo Sv. Antone, Svätý Anton 17.12.2007
06/MúA/2007/2007 Akad. mal. Vojtech Mýtnik, Bratislava, Lenardova 4 Reštaurovanie 7 ks obrazov - súčasť obkladu stien v severnom krídle kašrtieľa vo Sv. Antone 11 617 0 Múzeum vo Sv. Antone, Svätý Anton 17.12.2007
58/2006 akad.mal. Pavel Choma Zmluva o dielo - kompletné grafické a polygrafické práce, grafické návrhy, spracovanie a tlač knižných publikácií 55 961 0 Divadelný ústav 04.07.2006 30.06.2007
2/2007 akad.mal.Pavel Choma Zmluva o dielo - výroba expozície na výstavu PQ 2007 - autorská realizácia 17 517 0 Divadelný ústav 27.03.2007 11.07.2007
4/2007 akad.mal.Pavel Choma Zmluva o dielo Zmluva o dielo - kompletné grafické a polygrafické práce, grafické návrhy, spracovanie a tlač knižných publikácií 43 646 0 Divadelný ústav 11.04.2007 31.12.2007
18/2008 Akad.maliar Vladimír Chovan Zmluva o dielo 64 064 0 Národné osvetové centrum 02.01.2008 31.12.2008
5/2009 Akad.maliar Vladimír Chovan Zmluva o dielo 64 463 0 Národné osvetové centrum 02.01.2009 31.12.2009
Akadémia vzdelávania , Gorkého ulica 10, 815 17 Bratislava Zmluva o dielo na poskytnutie služby podľa § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov Obchodného zákonníka 268 406 0 Centrum vzdelávania MPSVR SR, Pekná cesta 6, 830 04 Bratislava 21.11.2006 31.08.2008
HZÚB-917/2009/2009 Akadémia vzdelávania Výučba anglického jazyka 6 000 0 HAZU-BA 30.06.2010
49/2007 Akadémia vzdelávania, Bratislava, Gorkého 10 Výučba anglického jazyka 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 26.02.2007 31.12.2007 PRESNÉ SUMY V ZMLUVE
56/2007 Akadémia vzdelávania, Bratislava, Gorkého 10 Výučba Práce s PC-Windows, Diplomatický protokol a vzdelávanie zamestnancov 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.10.2007 31.12.2007 PRESNÉ SUMY V ZMLUVE
KRHZ-1076-8/2008/2008 Akadémia vzdelávania, Gorkého 10, Bratislava Jazyková príprava pre príslušníkov KRHZ 634 0 KRHZ-NR 31.01.2009
1/19/2006/2006 Akadémia vzdelávania, pobočka Prešov, Prešov, Nám. Legionárov 5 Výučba anglického jazyka 216 0 Krajský lesný úrad v Prešove, Prešov, Masarykova 10 04.12.2007
004/2007-eu AKCENT NOVA s.r.o. Kúpna zmluva 18 676 0 Štátna vedecká knižnica B. Bystrica 27.06.2007 11.07.2007
003/2007-eu AKCENT NOVA s.r.o. Kúpna zmluva 19 076 0 Štátna vedecká knižnica B. Bystrica 30.07.2007 13.08.2007
29/2003 AKORD, a. s., Námestovo, Miestneho priemyslu 571 Zmluva o dielo - rekonštrukcia plochej strechy budovy SK Dolný Kubín. 72 918 0 Katastrálny úrad v Žiline, Žilina 19.08.2003 19.10.2003
7/07/2004/2004/SVPUDK/2004 AKORD, a.s., Námestovo, Miestneho priemyslu Nadstavba prevádzkovej budovy ŠVPÚDK a nadstavba prevádzkovej a laboratórnej budovy ŠVPÚDK 240 590 0 Štátny veterinárny a potravinový ústav, Dolný Kubín, Janoškova 30.05.2004
62010 Akra Zmluva o dielo  64 998 0 Múzeum SNP 15.03.2010 30.03.2010