Zmluva č. 04/2010-320-Z/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:04/2010-320-Z/2010
Dodávateľ:AJS Management Slovakia, s. r. o., Bratislava, Dobrovského 8
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Preklad dokumentu „Simulácia uplatnenia kritérií navrhovaných EK pre zaradenie poľnohospodárskych pôd do Ostatných znevýhodnených oblastí na Slovensku
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 829,03
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 829,03
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy