Zmluva č. 003/2007-eu

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:003/2007-eu
Dodávateľ:AKCENT NOVA s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva
Zmluvne dohodnutá čiastka:19 075,76
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:19 075,76
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo kultúry
Objednávateľ:Štátna vedecká knižnica B. Bystrica

Prílohy