Zmluva č. 03/MúA/2006/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:03/MúA/2006/2006
Dodávateľ:Akad. mal. Vojtech Mýtnik, Bratislava, Lenardova 4
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Reštaurovanie výmaľby, fresky a štuky v severnom krídle kaštieľa vo sv. Antone
Zmluvne dohodnutá čiastka:182 812,60
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:182 812,60
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:Múzeum vo Sv. Antone, Svätý Anton

Prílohy