Zmluva č. 4600000304

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:4600000304
Dodávateľ:AJG European Consulting, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní poradenstva pri príprave programových dokumentov v rámci prípravy na čerpanie ŠF a KF v progarm. Období 2007-2013
Zmluvne dohodnutá čiastka:38 513,24
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:38 513,24
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:MF SR

Prílohy