Zmluvy za Ministerstvo financií SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
4600000230 Mados plus, s.r.o. Čiastková kúpna zmluva č. 6 (nábytok 19 006 0 MF SR 06.10.2006 31.10.2008 záruka 2 roky
4600000606 Millennium 000, spol. s r.o. Zmluva o dielo o vytvorení internetovej aplikácie pre program UNITAS 18 487 0 MF SR 27.05.2009 10.07.2009 záruka 24 mesiacov
4600000256 ŠEVT, a.s. Kúpna zmluva na dodávanie kancelárskych potrieb 215 240 0 MF SR 14.12.2006 31.12.2008
4600000560 a.k. Dr. Ivan Piterka, s.r.o. Zmluva o poskytovaní právnych služieb (medzinár. arbitráž Austrian Airlines AG vs. SR) 0 0 MF SR 18.12.2008 27.01.2010 do ukončenia arbitráže; spoločná požiadavka na VO so zmluvou 4600000505 (David Pawlak LLC); zmluva ukončená dohodou dňa 27.01.2010
4600000377 A.k. Majeríková, Koštiaľ, Turčan & Partners s.r.o. Zmluva o poskytovaní právnych služieb (pomoc pri príprave dokumentov týkajúcich sa APV DIS 16 536 0 MF SR 02.08.2007 31.12.2007
4600000318 Agemsoft, a.s. Zmluva na zabezpečenie vzdelávania zamestnancov vo verejnej správe na získavanie digitálnej gramotnosti a certifikácie ECDL 5 253 602 0 MF SR 25.07.2006 30.09.2008
4600000318 Agemsoft, a.s. Zmluva na zabezpečenie vzdelávania zamestnancov vo verejnej správe na získavanie digitálnej gramotnosti a certifikácie ECDL 0 0 MF SR 01.01.1970 01.01.1970 dod.3
4600000583 Agentúra MEGA s.r.o. Zmluva o poskytovaní vzdelávacieho a rozvojového programu "Mladé talenty v rezorte MF SR - nadstavbové moduly" 4 950 0 MF SR 01.04.2009 31.12.2009
4600000477 Agentúra Pohoda s.r.o. Zmluva o prenájme priestoru (umiestnenie propagačného stánku kampane Euro - naša mena na festivale Pohoda) 3 950 0 MF SR 25.05.2008 21.07.2008
4600000304 AJG European Consulting, s.r.o. Zmluva o poskytovaní poradenstva pri príprave programových dokumentov v rámci prípravy na čerpanie ŠF a KF v progarm. Období 2007-2013 38 513 0 MF SR 23.01.2007 23.06.2007
4600000513 ANeT Slovakia s.r.o. Kúpna zmluva (termotlačiareň na čipové dochádzkové karty) 6 227 0 MF SR 28.08.2008 30.09.2009 12 mesačná záruka
4600000351 ANTARES EUROTRADE, spol. s r.o. Kúpna zmluva na dodávku kancelárskych stoličiek 15 499 0 MF SR 30.05.2007 30.06.2009 záruka 2 roky
4600000375 Ardaco, a.s. Zmluva na poskytnutie multilicencie na projekt ZEP (zaručený elektronický podpis) 1 692 608 0 MF SR 31.08.2006 10.12.2007 plnenie dodané 10.12.2006, uhradené na MDPT SR, záruka 1 rok od dodania, možnosť uzatvorenia zmluvy na pozáručný servis
4600000654 Arthur D. Little GmbH, organizačná zložka Zmluva o vypracovaní metodiky a postupu kontroly implementácie projektov OPIS 864 956 0 MF SR 03.11.2009 31.03.2010 dod. 1 z 11.06.2010
4600000611 Arthur D. Little GmbH, organizačná zložka Zmluva o poskytovaní poradenských služieb (Spracovanie štúdie uskutočniteľnosti - OPIS, architektura a implementacia Programu eHealth) 1 382 780 0 MF SR 29.06.2009 31.03.2010 plnenie do 9 mesiacov od podpisu zmluvy, splatnosť faktúry 120 dní od doručenia; dod. 1 zo 16.4.2010
4600000373 B.P.O. Marián Muráni Zmluva o poskytovaní bezpečnostnotechnických služieb a poradenskej činnosti (PO a BOZP) 15 800 0 MF SR 01.07.2007 30.06.2009
4600000319 Bednár Vladimír, Ing - ELZA - TelSys Zmluva o výkone činnosti technika špecialistu pre dátové rozvody a siete 2 607 0 MF SR 27.03.2007 31.12.2007
4600000600 Biswajit Banerjee Dohoda o finančnom poradenstve (odborné finančné poradenstvo na misiách MMF) 0 0 MF SR 16.05.2009 31.12.2009 okrem odmeny aj náhrada hotových výdavkov
4600000524 Capgemini Slovensko s.r.o. Zmluva o poskytovaní poradenských služieb (Štúdia uskutočniteľnosti projektov prioritnej osi 1Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb OPIS, zameranej na rozvoj služieb eGovernmentu na úrovni samosprávy) 1 141 572 0 MF SR 24.10.2008 31.12.2009
4600000590 Capgemini Slovensko s.r.o. Zmluva o poskytovaní poradenských služieb (Štúdia uskutočniteľnosti projektov prioritnej osi 1Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb OPIS, zameranej na rozvoj služieb eGovernmentu na úrovni samosprávy - spracovanie Štúdie uskutočniteľnosti 566 440 0 MF SR 31.03.2009 31.12.2009 dodatok 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>