Zmluva č. 4600000477

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:4600000477
Dodávateľ:Agentúra Pohoda s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o prenájme priestoru (umiestnenie propagačného stánku kampane Euro - naša mena na festivale Pohoda)
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 950,08
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 950,08
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:MF SR

Prílohy