Zmluva č. 4600000318

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:4600000318
Dodávateľ:Agemsoft, a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva na zabezpečenie vzdelávania zamestnancov vo verejnej správe na získavanie digitálnej gramotnosti a certifikácie ECDL
Zmluvne dohodnutá čiastka:5 253 601,54
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:5 253 601,54
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:MF SR

Prílohy