Zmluva č. 7/2008/S/320/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:7/2008/S/320/2008
Dodávateľ:AJS Management Slovakia, s. r. o., Bratislava, Dobrovského 8
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Preklad kritérií spôsobilosti a bodovacích kritérií jednotlivých opatrení Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 566,20
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 566,20
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy