Zmluva č. 29/2003

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:29/2003
Dodávateľ:AKORD, a. s., Námestovo, Miestneho priemyslu 571
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo - rekonštrukcia plochej strechy budovy SK Dolný Kubín.
Zmluvne dohodnutá čiastka:72 917,90
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:72 917,90
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Žiline, Žilina

Prílohy