Zmluva č. 58/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:58/2006
Dodávateľ:akad.mal. Pavel Choma
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo - kompletné grafické a polygrafické práce, grafické návrhy, spracovanie a tlač knižných publikácií
Zmluvne dohodnutá čiastka:55 961,13
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:55 961,13
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo kultúry
Objednávateľ:Divadelný ústav

Prílohy