Zmluva č. 004/2007-eu

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:004/2007-eu
Dodávateľ:AKCENT NOVA s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva
Zmluvne dohodnutá čiastka:18 675,89
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:18 675,89
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo kultúry
Objednávateľ:Štátna vedecká knižnica B. Bystrica

Prílohy