Zmluva č. HZÚB-917/2009/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:HZÚB-917/2009/2009
Dodávateľ:Akadémia vzdelávania
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Výučba anglického jazyka
Zmluvne dohodnutá čiastka:6 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:6 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:HAZU-BA

Prílohy