Zmluva č. 4/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:4/2007
Dodávateľ:akad.mal.Pavel Choma
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo Zmluva o dielo - kompletné grafické a polygrafické práce, grafické návrhy, spracovanie a tlač knižných publikácií
Zmluvne dohodnutá čiastka:43 646,37
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:43 646,37
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo kultúry
Objednávateľ:Divadelný ústav

Prílohy