Zmluvy za Katastrálny úrad Žilina


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
R 120-1/1996 Ing. Pavol Schreiber - geodet a karotgraf, Liptovský Mikuláš, Belanská 560/48 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Bobrovček 21 084 0 Katastrálny úrad v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 11.07.1996 15.12.2003
R-102/1996 AGROCONS IPOS-Z, s.r.o., Bratislava, Beckovská 42 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Budatín 33 821 0 Katastrálny úrad v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 12.07.1996 30.07.2009
R-112/1996 Ing. Ján Lapin, Žilina, Kuzmányho č. 7 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Čadca 418 434 0 Katastrálny úrad v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 22.07.1996 20.06.2005
R-117/1996 Ing. Marián Forbak - GEOMER, ŽIlina, Gaštanova 5 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Belá pri Necpaloch 86 897 0 Katastrálny úrad v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 22.07.1996 28.05.2010
R-33/1996 Ing. František Valentovič, Žilina, A. Kmeťa č. 13 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katstrálnom území Kotešová 27 984 0 Katastrálny úrad v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 15.04.1996 30.11.2003
R-34/1996 Ing. František Valentovič, Žilina, Kálov č. 19 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Poluvsie 14 690 0 Katastrálny úrad v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 15.04.1996 15.10.2008
R-35/1996 Ing. František Valentovič, Žilina, Martinská 16 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Stránske 33 362 0 Katastrálny úrad v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 15.04.1996 30.07.2009
R-36/1996 Geoplán, spol. s r.o.,, 060 01 Kežmarok, Baštová 16 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Východná 110 203 0 Katastrálny úrad v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 17.04.1996 30.06.2007
R-48/1996 Ing. Juraj Poproč J + P, Meračská kancelária - združenie, Liptovský Mikuláš, Ul. M.M. Hodžu 28 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Pribylina 86 962 0 Katastrálny úrad v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 19.04.1996 08.07.2009
100/2003 Ing. arch. Ján Kubina, Dolný Kubín, Hviezdoslavove námestie 4 Mandátna zmluva - o obstaraní výkonu technického dozoru na stavbe - rekonštrukcia plochej strechy SK D. Kubín. 2 486 0 Katastrálny úrad v Žiline, Žilina 28.07.2003 19.10.2003
100/2006 TT Geodetické služby, Martin, Severná 15 Zmluva o dielo na vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Turčiansky Michal 5 412 0 Katastrálny úrad v Žiline, Žilina 20.12.2006 05.12.2008
101/2006 TT Geodetické služby, Martin, Severná 15 Zmluva o dielo na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Rakša 4 780 0 Katastrálny úrad v Žiline, Žilina 20.12.2006 16.09.2009
102/2004 ELMONT COPY s. r. o., Čadca, Sládkovičova 1700 Kúpna zmluva - dodávka 9 ks kopírovacích strojov pre Katastrálny úrad v Žiline. 15 721 0 Katastrálny úrad v Žiline, Žilina 11.11.2004 13.11.2004
102/2006 GEOPRIS spol. s.r.o., Banská Bystrica, Horná 79 Zmluva o dielo na vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Mošovce 15 800 0 Katastrálny úrad v Žiline, Žilina 27.11.2006 15.07.2009
103/2003 Ladislav Ligas, Tvrdošín, Medvedzie 140/20-25 Mandátna zmluva - rekonštrukcia plochej strechy SK Námestovo. 1 125 0 Katastrálny úrad v Žiline, Žilina 18.08.2003 24.10.2003
103/2004 KASSO TECHNIK, Žilina, Národná 20 Kúpna zmluva - dodanie 16 ks PC a 22 ks tlačiarní pre Katastrálny úrad v Žiline. 17 293 0 Katastrálny úrad v Žiline, Žilina 05.11.2004 25.11.2004
103/2005 Milan Hollý IZOLAT, Žilina, T. Vansovej 1600/5 Zmluva o dielo - rekonštrukcia strechy Katastrálneho úradu v Žiline. 3 205 0 Katastrálny úrad v Žiline, Žilina 07.10.2005 22.10.2005
103/2006 AGROCONS Banská Bystrica s.r.o., Banská Bystrica, Skuteckého 30 Zmluva o dielo na vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Dubové 18 841 0 Katastrálny úrad v Žiline, Žilina 27.11.2006 15.12.2008
104/2004 LMD s. r. o., Banská Bystrica, Golianova 1 Kúpna zmluva - dodanie kancelárskeho nábytku pre Katastrálny úrad v Žiline. 4 667 0 Katastrálny úrad v Žiline, Žilina 14.10.2004 12.11.2004
105/2004 Richard Baránek , Stránske, Stránske 231 Kúpna zmluva - dodanie tonerov do kopírovacích strojov a cartridgov pre Katastrálny úrad v Žiline. 13 681 0 Katastrálny úrad v Žiline, Žilina 22.12.2004 22.12.2005
1 2 3 4 5 6 7 >>