Zmluva č. 105/2004

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:105/2004
Dodávateľ:Richard Baránek , Stránske, Stránske 231
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva - dodanie tonerov do kopírovacích strojov a cartridgov pre Katastrálny úrad v Žiline.
Zmluvne dohodnutá čiastka:13 681,09
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:13 681,09
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Žiline, Žilina

Prílohy