Zmluva č. 103/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:103/2006
Dodávateľ:AGROCONS Banská Bystrica s.r.o., Banská Bystrica, Skuteckého 30
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Dubové
Zmluvne dohodnutá čiastka:13 154,75
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:5 686,05
Celková dohodnutá čiastka:18 840,80
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Žiline, Žilina

Prílohy