Zmluva č. 102/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:102/2006
Dodávateľ:GEOPRIS spol. s.r.o., Banská Bystrica, Horná 79
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Mošovce
Zmluvne dohodnutá čiastka:15 800,31
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:15 800,31
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Žiline, Žilina

Prílohy