Zmluva č. R-102/1996

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:R-102/1996
Dodávateľ:AGROCONS IPOS-Z, s.r.o., Bratislava, Beckovská 42
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Budatín
Zmluvne dohodnutá čiastka:15 353,85
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:18 466,92
Celková dohodnutá čiastka:33 820,77
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Banskej Bystrici, Banská Bystrica

Prílohy