Zmluva č. 103/2005

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:103/2005
Dodávateľ:Milan Hollý IZOLAT, Žilina, T. Vansovej 1600/5
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo - rekonštrukcia strechy Katastrálneho úradu v Žiline.
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 204,80
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 204,80
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Žiline, Žilina

Prílohy