Zmluva č. 102/2004

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:102/2004
Dodávateľ:ELMONT COPY s. r. o., Čadca, Sládkovičova 1700
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva - dodávka 9 ks kopírovacích strojov pre Katastrálny úrad v Žiline.
Zmluvne dohodnutá čiastka:15 721,30
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:15 721,30
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Žiline, Žilina

Prílohy