Zmluva č. 101/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:101/2006
Dodávateľ:TT Geodetické služby, Martin, Severná 15
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Rakša
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 779,59
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 779,59
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Žiline, Žilina

Prílohy