Zmluva č. 103/2004

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:103/2004
Dodávateľ:KASSO TECHNIK, Žilina, Národná 20
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva - dodanie 16 ks PC a 22 ks tlačiarní pre Katastrálny úrad v Žiline.
Zmluvne dohodnutá čiastka:17 293,37
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:17 293,37
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Žiline, Žilina

Prílohy