Zmluva č. 100/2003

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:100/2003
Dodávateľ:Ing. arch. Ján Kubina, Dolný Kubín, Hviezdoslavove námestie 4
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Mandátna zmluva - o obstaraní výkonu technického dozoru na stavbe - rekonštrukcia plochej strechy SK D. Kubín.
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 486,22
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 486,22
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Žiline, Žilina

Prílohy