Zmluva č. 104/2004

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:104/2004
Dodávateľ:LMD s. r. o., Banská Bystrica, Golianova 1
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva - dodanie kancelárskeho nábytku pre Katastrálny úrad v Žiline.
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 667,40
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 667,40
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Žiline, Žilina

Prílohy