Zmluva č. 100/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:100/2006
Dodávateľ:TT Geodetické služby, Martin, Severná 15
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Turčiansky Michal
Zmluvne dohodnutá čiastka:5 411,60
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:5 411,60
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Žiline, Žilina

Prílohy