Zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
5/2009/VR/2009 AGROPODNIK Nitra a.s., Nové Sady hnojivá 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 16.02.2009 sumu nie je možné presne stanoviť, termín plnenia rok 2009
13/2006 AGROPROJEKT NITRA, s.r.o., Nitra, Nábrežie mládeže ROEP Ardanovce 148 655 0 Katastrálny úrad v Nitre, Nitra, Štefánikova 15.12.2006 30.06.2008
18/2006 AGROPROJEKT NITRA, s.r.o., Nitra, Nábrežie mládeže ROEP Dulovce 0 7 559 480 Katastrálny úrad v Nitre, Nitra, Štefánikova 15.12.2006 28.02.2008
14/2006 AGROPROJEKT NITRA, s.r.o., Nitra, Nábrežie mládeže ROEP Podhradie 483 140 0 Katastrálny úrad v Nitre, Nitra, Štefánikova 15.12.2006 28.02.2010
14/2007 AGROPROJEKT NITRA, s.r.o., Nitra, Nábrežie mládeže ROEP Malý Pesek 342 958 0 ÚGKK SR, Bratislava, Chlumeckého 16.12.2009
15/2006 AGROPROJEKT NITRA, s.r.o., Nitra, Nábrežie mládeže ROEP Prašice 317 730 0 Katastrálny úrad v Nitre, Nitra, Štefánikova 15.12.2006 31.03.2010
44/2006 AGROPROJEKT NITRA, s.r.o., Nitra, Nábrežie mládeže ROEP Malá Kesa 142 800 0 Katastrálny úrad v Nitre, Nitra, Štefánikova 21.06.2007 31.03.2010
31/2008 Agroprojekt s.r.o. , Žilina Zmluva o dielo ROEP Mestečko 14 405 0 ÚGKK Bratislava, BRATISLAVA, Chlumeckého 17.06.2008 30.06.2010
4/2008 Agroprojekt s.r.o. , Žilina Zmluva o dielo ROEP Ješkova Ves 15 923 0 ÚGKK Bratislava, BRATISLAVA, Chlumeckého 24.01.2008 30.11.2009
5/2008 Agroprojekt s.r.o. , Žilina Zmluva o dielo ROEP Jánova Ves 8 817 0 ÚGKK Bratislava, BRATISLAVA, Chlumeckého 24.01.2008 15.12.2009
6/2008 Agroprojekt s.r.o. , Žilina Zmluva o dielo ROEP Klátova Nová Ves 24 222 0 ÚGKK Bratislava, BRATISLAVA, Chlumeckého 24.01.2008 15.12.2009
8/2008 Agroprojekt s.r.o. , Žilina Zmluva o dielo ROEP Prečín 11 376 0 ÚGKK Bratislava, BRATISLAVA, Chlumeckého 24.01.2008 30.06.2010
16/1998 Agroprojekt s.r.o., Žilina, Bytčická cesta 32 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Veľká Bytča 50 809 0 Krajský úrad v Žiline, Žilina 24.02.1998 20.12.2007
19/1998 Agroprojekt s.r.o., Žilina, Bytčická cesta 32 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Radoľa 65 524 0 Krajský úrad v Žiline, Žilina 24.02.1998 10.09.2009
23/1998 Agroprojekt s.r.o., Žilina, Bytčická cesta 32 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Sučany 115 631 0 Krajský úrad v Žiline, Žilina 24.02.1998 30.11.2009
32/1998 Agroprojekt s.r.o., Žilina, Bytčická cesta 32 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Mojš 12 659 0 Krajský úrad v Žiline, Žilina 24.02.1999 30.06.2004
RvIN-19/2001/2001 Agroprojekt spol s.r.o., Žilina, Bytčická cesta 22 Spracovanie registra obnovebnej evidencie pozemkov v zastavanom území obce Bzenov 5 683 0 Okresný úrad Prešov, Prešov, Nám. mieru č.2 31.12.2001 30.06.2011
27/2007 Agroprojekt spol. s.r.o., Žilina, Bytčická cesta ROEP Andač 130 449 0 ÚGKK SR, Bratislava, Chlumeckého 15.01.2008 30.04.2010
28/2007 Agroprojekt spol. s.r.o., Žilina, Bytčická cesta ROEP Marušová 231 604 0 ÚGKK SR, Bratislava, Chlumeckého 15.01.2008 15.12.2009
29/2007 Agroprojekt spol. s.r.o., Žilina, Bytčická cesta ROEP Nový Tekov 376 468 0 ÚGKK SR, Bratislava, Chlumeckého 15.01.2008 31.05.2010
30/2007 Agroprojekt spol. s.r.o., Žilina, Bytčická cesta ROEP Veľké Kozmálovce 159 294 0 ÚGKK SR, Bratislava, Chlumeckého 15.01.2008 30.06.2010
32/2007 Agroprojekt spol. s.r.o., Žilina, Bytčická cesta ROEP Žemliare 118 499 0 ÚGKK SR, Bratislava, Chlumeckého 15.01.2008 30.11.2009
31/1998 Agroprojekt spol. s.r.o., Žilina, Bytčická cesta 32 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Krasňany 25 516 0 Krajský úrad v Žiline, Žilina 24.02.1998 30.06.2004
33/1998 Agroprojekt spol. s.r.o., Žilina, Bytčická cesta 32 Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Stráňavy 31 896 0 Krajský úrad v Žiline, Žilina 24.02.1998 30.06.2005
ZML-876-2010 AGROS NOVA, s.r.o. Traktor s príslušenstvom 0 0 NDS 25.09.2006 30.11.2006
ZML-990-2010 AGROS NOVA, s.r.o. Nákup nových traktorových nosičov náradia vrátane ich príslušenstva 0 0 NDS 07.10.2008 15.11.2008
VTUL-202-5/2008/2008 AGROSTAV a.s. Zmluva o dielo na stavebné práce 111 443 0 SE 26.01.2009
1/100/2004/LMU/2004 AGROTEL spol. s r.o., Nová Sedlica Nájom budovy na účely podnikania v poľnohospodárskej oblasti. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 30.04.2009
10/2008VM/2008 AGROTRADE s.r.o., Dunajská Streda Náhr.súčiastky,oleje,náradie 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 30.07.2008 sumu nie je moźné presne stanoviť, dátum ukončenia nie je možné presne stanoviť
4/2008 VRK/2008 AGROTRADE s.r.o., Dunajská Streda Náhradné diely na opravu poľnohospodárskych strojov. 844 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 15.01.2008 Dátum ukončenia zmluvy nie je možné presne stanoviť