Zmluva č. 32/1998

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:32/1998
Dodávateľ:Agroprojekt s.r.o., Žilina, Bytčická cesta 32
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Mojš
Zmluvne dohodnutá čiastka:6 667,99
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:5 991,07
Celková dohodnutá čiastka:12 659,06
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Krajský úrad v Žiline, Žilina

Prílohy