Zmluva č. 23/1998

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:23/1998
Dodávateľ:Agroprojekt s.r.o., Žilina, Bytčická cesta 32
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Sučany
Zmluvne dohodnutá čiastka:37 641,90
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:77 988,85
Celková dohodnutá čiastka:115 630,75
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Krajský úrad v Žiline, Žilina

Prílohy