Zmluva č. 30/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:30/2007
Dodávateľ:Agroprojekt spol. s.r.o., Žilina, Bytčická cesta
Predmet zmluvy - názov zmluvy:ROEP Veľké Kozmálovce
Zmluvne dohodnutá čiastka:159 294,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:159 294,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:ÚGKK SR, Bratislava, Chlumeckého

Prílohy