Zmluva č. 18/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:18/2006
Dodávateľ:AGROPROJEKT NITRA, s.r.o., Nitra, Nábrežie mládeže
Predmet zmluvy - názov zmluvy:ROEP Dulovce
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:7 559 480,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Nitre, Nitra, Štefánikova

Prílohy