Zmluva č. 31/1998

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:31/1998
Dodávateľ:Agroprojekt spol. s.r.o., Žilina, Bytčická cesta 32
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Krasňany
Zmluvne dohodnutá čiastka:15 394,01
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:10 121,98
Celková dohodnutá čiastka:25 515,99
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Krajský úrad v Žiline, Žilina

Prílohy