Zmluva č. 31/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:31/2008
Dodávateľ:Agroprojekt s.r.o. , Žilina
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo ROEP Mestečko
Zmluvne dohodnutá čiastka:13 401,03
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:1 004,45
Celková dohodnutá čiastka:14 405,48
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:ÚGKK Bratislava, BRATISLAVA, Chlumeckého

Prílohy