Zmluva č. 16/1998

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:16/1998
Dodávateľ:Agroprojekt s.r.o., Žilina, Bytčická cesta 32
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Veľká Bytča
Zmluvne dohodnutá čiastka:15 439,16
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:35 369,67
Celková dohodnutá čiastka:50 808,83
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Krajský úrad v Žiline, Žilina

Prílohy