Zmluva č. 19/1998

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:19/1998
Dodávateľ:Agroprojekt s.r.o., Žilina, Bytčická cesta 32
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Radoľa
Zmluvne dohodnutá čiastka:22 131,71
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:43 392,38
Celková dohodnutá čiastka:65 524,09
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Krajský úrad v Žiline, Žilina

Prílohy