Zmluva č. 14/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:14/2006
Dodávateľ:AGROPROJEKT NITRA, s.r.o., Nitra, Nábrežie mládeže
Predmet zmluvy - názov zmluvy:ROEP Podhradie
Zmluvne dohodnutá čiastka:483 140,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:483 140,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Nitre, Nitra, Štefánikova

Prílohy